Čarodějnice  -  odpoledne plné soutěží pro děti proběhlo v úterý 30.dubna na Výletišti. Vyčasilo se, tak přišli i dospělí v hojném počtu. Místní čarodějnice nachystaly špekáčky a pití. Spálením slaměné kolegyně se pokusily zahnat zimu, Při pohledu na květnovou předpověď lze říct, že se jim to nepovedlo.To vúbec nevadí, ony se to naučí. Věkový průměr je hluboko pod stovkou. Času dost.   carodejnice foto

Velikonoce. Tradiční průběh velikonoc nebyl narušen ani letos. Kluci hrkali místo zvonů, říkali básničky, chodili s Jidášem a po koledě. Holky, které měly zájem, se nechaly v pondělí omladit od chlapců seniorů nebo juniorů.   Velikonoce foto

Ostatky. Na sraz masek o půl dvanácté dorazilo kolem padesáti účastníků. Za doprovodu muzikantů z kapely Sebranka, průvod masek vyrazil na tradiční trasu kolem obce.Maškary byly opět velmi pestré - je vidět, že si lidé dávají záležet na kvalitě. To platí i o koblížcích, koláčcích, jednohubkách, také byly dortíčky, řízečky, kávička a samozřejmě slivovice. Děkujeme všem hospodyňkám, které si daly tu práci s přípravou. Do cíle na Hasčce dorazili všichni po svých. Kdo měl ještě místo a chuť, mohl si dát gulášek a točené.     Ostatky foto

Výroční schůze. Členové a příznivci SDH Černčín se sešli na Hasičce v sobotu 19.1. Hostem byl mimo jiné místostarosta města Bučovice Jan Růžička.   schuze foto

4. Hasičský ples. V sobotu 12.1. byl sál ve Vícemilicích opět natřískán do posledního místečka. Sileta zahrála pro věechny generace. Žihadla a sosáci se postarali o kulturní vložku. Za dary do tomboly děkujeme všem sponzorům a za podporu městu Bučovice.   ples foto

                                      2019                                    

110 let od založení SDH Černčín. V pátek 15.6. na slavnostní schůzi byli oceněni všichni, kdo se zasloužili o to, že je sbor i po tolika letech aktivní. Je duší obce a umožňuje lidem, aby se vzájemně setkávali. Kdo přišel na večerní diskotéku, mohl zhlédnout pohádku o Šípkové Růžence, kterou brilantně zahráli členové a přátelé sboru. V sobotu ráno bylo jasné, že počasí vyjde, a v deset hodin začala Okrsková soutěž u rybníka. Místní borci vystartovali jako první, a hned také obsadili první příčku se skvělým časem pod minutu. Mužstva Klobouček, Kozlan a Vícemilic sice následně dosáhla lepších časů, ale to již nemohlo našim zkazit radost z povedeného útoku. Odpolední slavnostní průvod obcí byl důstojný, mažoretky velmi elegantní a přihlížejících lidí bylo opravdu hodně. Při předvádění hasičské techniky se všichni bavili, náves byla opět plná lidí. V Hasičce byla připravena výstava fotografií z historie i současnosti sboru, bylo možno koupit hrníček se znakem SDH, pamětní propisku a knihu o životě lidí v Černčíně. Večer na výletišti hrála skupina Classic na taneční zábavě. V neděli 17.6. po obědě, sloužil u kapličky bučovický farář slavnostní mši a poté posvětil Hasičskou zbrojnici. Odpoledne hrála k tanci a posezení dechovka a někteří vytrvalci seděli před hasičkou až do setmění.         110 let SDH  foto

*******************************************************************************************************************************************

Dětský den  byl naplánován na neděli 3.6. V tomto poměrně suchém období, si ve stejný den příroda vzpomněla, že bude zalévat. Všichni, kteří nemarnili doma čas sledováním meteoradaru, si na procházce lesem vysoutěžili dobroty od pohádkových bytostí. Na Výletišti si pak zatancovali a opekli špekáček. Těšíme se na příští rok, bude pařák.             Dětský den foto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoce. Velikonoční svátky měly vcelku tradiční průběh. Což je vlastně dobře.      Velikonoce foto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tradiční Ostatky. Sraz účastníků byl jako obvykle v 11:30 u Hasičky. Tentokrát jsme vycházeli bez poledního zvonění, motor od zvonu shořel a zatím ještě není spravený. Letošní ostatky byly docela brzo, takže byla zima i trochu sněhu. Masek se sešlo dost, průvod byl tedy veselý a barevný. Podpořit nás přišli i příznivci z Bučovic. Na skok se zastavil i pan starosta.Průvod nevynechal žádnou ulici a pro vytrvalce kteří se vrátili zpět na hasičku byl připraven tradiční guláš.                Ostatky foto               ostatky tvms.youtube

*******************************************************************************************************************************

Výroční schůze SDH.  Tentokrát po Novém roce, až po vyhodnocení úspěšnosti plesu. Zhodnotil se také minulý rok, projednaly se návrhy na činnost v roce 2018, byl přijat jeden nový člen, Jana M.obdržela z rukou starosty drobnou pozornost za vzorné vedení účetnictví. Hosté nám popřáli mnoho zdaru. Čtvrtý ples bude, ale hlavně se v průběhu jara bude připravovat oslava 110. výročí vzniku SDH, naplánovaná na 16.června.        schůze foto

*******************************************************************************************************************************

3.Hasičský ples   pořádal SDH Černčín 13.1. opět ve Vícemilicích. Kapacita sálu byla plně využita. Všichni se výborně bavili, jak zásluhou organizátorů, tak i muzikantů. V průběhu večera jsme viděli dvě kulturní vložky. Vystoupení Žihadel a sosáků bylo jistě třešničkou na dortu. Děkujeme sponzorům i městu Bučovice za podporu.       ples foto           ples tvms.youtube

*******************************************************************************************************************************

Tříkrálová sbírka.    Naše děti se vždy a rády zúčastní.       tři králové.JPG  

Vánoce. U stromku jsme se sešli 23.12. za soumraku, zazněly říkanky, básničky a koledy. Všichni kdo přišli, si popřáli hezké svátky. Svařák a dětský punč přišel vhod i když teplota byla nad nulou.      foto

******************************************************************************************************************************

Lampionový průvod  28.10. navečer celou obec rozsvítily vydlabané dýně a lampiony. Rodiče předvedli svoji fantazii a děti byly spravedlivě odměněny                     foto průvod

*******************************************************************************************************************************

Partnerský pětiboj. Po dvě odpoledne na začátku srpna soutěžily partnerské dvojice - rodiče s dětmi, babičky s vnoučaty, sousedi se sousedkami i kluci s klukama. Vše se odehrálo na výletišti, pro radost z pohybu, pro děti a pro utužení kolektivu :-) Večerní promítání pohádek si užili i rodiče.        foto petiboj

*******************************************************************************************************************************

Den dětí. Letos děti na krátkém lesním okruhu potkávaly pohádkové bytosti, Po splnění úkolu dostaly odměnu a mohly pokračovat dále temným hvozdem. V cíli - na Výletišti se mohly vyřádit děti všech věkových skupin. Byl jim k dispozici skákací hrad, malování na obličej, občerstvení, balonky ( někteří kluci je použili poněkud netradičně a kreativně ), muziku pouštěl DJ, dokonce pravé japonské origami atd. Vše zdarma v režii SDH. Pohádkové bytosti se připravily opravdu svědomitě, krátký déšť sice smáčel všechny rekvizity a kulisy, ale i podle fotek je zřejmé, že se dětský den dětem líbil.          Den dětí  foto

***********************************************************************************************************************************

Čarodějnice přiletěly 30.4. a chovaly se velmi slušně, dokonce dětem daly sladkosti i perníčky zcela nezištně. Možná si řekly, že je upečou a sní až napřesrok.Spálením slaměné ježibaby jsme zahnali zimu.    foto

***********************************************************************************************************************************

Velikonoce. Velice zodpovědně se svého úkolu ujali kluci, kteří hrkáním nahrazovali zvony. Také Jidáš byl letos dost povedený. Doufám, že z toho krému nedostal vyrážku. V pondělí se od rána venku rojily skupinky kluků různé velikosti, takže holky které se neschovávaly, budou zdravé, mladé a krásné. Kluci kteří reprezentovali SDH, obešli tradičně celou obec. Ačkoliv už vědí, kde o jejich návštěvu stojí a kde ne, splněno je vždy až v odpoledních hodinách. Mnoho lidí se také diví, že se zdráhají napít slivovice. Někdy je to nutné, kvůli zachování důstojnosti a zdravého rozumu. Připomeňme, že všechno co se vybere do kasičky je použito pro pořádání dětského dne, čarodějnic nebo různých letních akcí.              Velikonoce  foto

***********************************************************************************************************************************

Sběr železného šrotu je také tradiční akcí v plánu činnosti SDH. V sobotu 8.4.ráno měli občané nachystané hromádky nepotřebného pletiva, kotlů, nářadí, popelnic, kyblíků apod. Naplnily se tři menší kontejnery. Děkujeme všem dárcům.          Sběr šrotu foto

***********************************************************************************************************************************

Ostatky.  Slunečné sobotní ráno naznačovalo, že letošní Ostatky se opět vydaří. Dopoledne probíhaly přípravy masek a smažení koblížků. Polední zvonění svolávalo poslední opozdilce a po společném fotu jsme mohli vyrazit. Letos průvod oživila svatba Toníka s Jiřinou.Pan starosta, je oddal na významném místě - u historického válu, a popřál mnoho štěstí v tomto prapodivném svazku. Přihlížející medvěd, Fiona se Shrekem, piráti, hokejisté, trpaslík, beruška i ostatní házelí rýži a gratulovali k tomuto významnému životnímu kroku. Ostatně, co se dalo dělat - nevěsta byla již v pokročilém stadiu. Průvod masek potom pokračoval tradiční cestou kolem Černčína, aby všichni kdo dorazili do cíle, byli odměněni guláškem. Na hasičce se také ještě zpívalo a tančilo.        Ostatky foto

***********************************************************************************************************************************

Výroční schůze.   28.ledna na Výroční schůzi jsme zhodnotili uplynulý rok, podařilo se nastínit činnost v roce 2017. Sbor posílil o tři nové členky. Došlo ke změně na pozici jednatele SDH. V klubovně zářila nová podlaha. Garáž byla čistě vymalovaná. Další změnou je, že letos budeme místo druhého, chystat třetí hasičský ples. Na podzim začneme připravovat oslavy 110.výročí založení sboru.        foto schůze

***********************************************************************************************************************************

Leden      Podle archivních fotek bylo podobné počasí v Lednu 2013. Do galerie dávám pár momentek z letošního Ledna.     Leden foto

***********************************************************************************************************************************

2.Hasičský ples   14.1.2017 se už od 20 hodin začal sál ve Vícemilicích utěšeně plnit. Byla zde jistě největší koncentrace hasičů a hasiček za poslední rok. Ples se opět podle ohlasů velmi povedl. Osvědčená Sileta hrála až do rána. Děkujeme sponzorům za ceny do tomboly. Výherci měli z většiny cen velkou radost. Dík patří za podporu také městu Bučovice. Černčínská žihadla a sosáci oživili ples vtipným vystoupením. Velký dík všem, kdo se zapojili do přípravy. Myslím, že se opět sejdeme na třetím, lze říct už tradičním plese příští rok.      ples foto

***********************************************************************************************************************************

Začátkem adventu jsme nazdobili stromek a 23. prosince navečer jsme se u něj sešli, společně oslavit Vánoce a popřát si vše dobré. Naše děti, tety a strýci si nacvičili pásmo koled a básniček. Svařené víno a punč pro děti byly velmi dobré, na setkání u stromku přšlo opět hodně lidí. Pro letošek poslední společná akce, v novém roce začínáme 14. ledna Hasičským plesem.                Vánoce foto

***********************************************************************************************************************************

Na horním konci u křížku se v sobotu 29.10. po setmění začal řadit Lampionový průvod. Účast i počet lampionů, daleko předčily leckterý někdejší průvod k oslavě VŘSR. Na náš průvod přišli všichni dobrovolně. Cestou k hasičce hodnotila odborná porota díla představená v rámci - Celočernčínské výstavy dýňových strašidel. Všichni umělci čerpali inspiraci od konkurence pro příští výstavu. V Hasičské zbrojnici (jak jinak) bylo připraveno občerstvení, ale hlavně ceny pro nejšikovnější sochaře. Což jistě bylo vzpruhou a motivací pro další tvorbu. Pokud se ovšem napřesrok nedostanou do spárů puberty.         průvod foto

***********************************************************************************************************************************

I v létě proběhlo několik akcí, ačkoli se zdá, že byla okurková sezona. Počínaje okrskovými soutěžemi, také Westernové závody, Vltavu letos sjelo jen několik dětí, Motosrázek, výlet do Jeseníků, oslavili jsme jedny padesátiny, jedny čtyřicetiny i jednu svatbu. Některé akce byly soukromého charakteru, u jiných pořadatelé neprojevili zájem o prezentaci, tedy fotek je poskrovnu. Tak pro připomenutí jen malý mix.Léto 16

***********************************************************************************************************************************

Na cestu kolem světa se vydaly děti v neděli 5.6.z Černčínského výletiště. Hned za brankou je čekalo uvítání s koláčkem v České republice, pak přes Řecko a Kanadu do rovníkové Afriky. Polívku za sloního trusu se nikdo neodvážil ochutnat. Na kraji pralesa v indiánské vesnici si mohly zatančit tradiční tanec původních obyvatel severní Ameriky. Stezkou do Mexika na pravé mexické fazole, bambusovým hájkem přes Čínu a Texas na Havaj. Odtud jen kousek do Egypta. Málokteré dítě vědělo, jak se staví pyramida z kostek. A opět na výletišti sřelba z paintballové pistole na cíl. Střílení na cokoli je univerzální pro celý svět. Malování na obličej a tetovačky se líbí vždycky. K poslechu zahrála cimbálová muzika i DJ Facek. Soutěžících dětí jsme napočítali 110, tak snad se jim to líbilo.                  Den dětí  foto

***********************************************************************************************************************************

Malé čarodějnice v noci spí, a staré spí dlouho ráno, tak snad proto se všechny slétly ve tři odpoledne. Letos opět na výletišti, kde je pro všelijaké reje dostatek místa. Pro děti byly nachystány soutěže, sladké odměny, špekáčky i oheň. Krásné počasí po deštivém týdnu podpořilo úsilí organizátorů.          čarodějnice foto


****************************************************************************************************************************

Po třech dnech volna - odpočinutí, vyrazili kluci v pondělí do ulic. Slunce se přece jen ukázalo, sice zatím slabě, ale jaro je tu. Jarní slunko, vajíčko, čerstvé proutky a zmrtvýchvstání, jsou symboly nového života. Tradici letos dodrželi malí kluci, kteří chodili s Jidášem, i velcí kluci, kteří opět poctivě a statečně obešli celou obec.

************************************Velikonoce foto*************************************

Ve starověku se řídil začátek nového roku podle vegetačního cyklu přírody. Masopustní veselí, bych tedy přirovnal k oslavám Silvestra. Naši předkové, zcela přirozeně, sledovali dění kolem sebe i nad svými hlavami. Nebyli rozptylováni "kouzelnými bedýnkami" ani internetem, ještě věřili vlastním očím a vlastnímu úsudku, takže očekávaný návrat Slunce byl pro ně jednou z nejvýznamějších událostí roku.Tento zakořeněný pohanský svátek, se nepodařilo vymýtit křesťanské církvi ani v průběhu staletí, alespoň si tedy osobila právo určovat jeho termín, podle vlastních svátků. 2016 let po narození Ježíše, nám to vyšlo na 6. února. Počasí takřka jarní, masky jako vždy velmi nápadité. Celkově byly letošní ostatky příjemné, muzikanti s námi vydrželi, pochválil nás i pan starosta, který si na tradiční svátky velmi potrpí. Nejvíce pozitivní je fakt, že lidé jsou ochotni věnovat mnoho úsilí a volného času do příprav masek i do smažení koblížků. Ať to všem dlouho vydrží.

                                                                   Ostatky foto                                                                            

                                  Hasičsky ples foto

***********************************************************************************************************************************

        roční schůze SDH

Poprvé v roce 2016 jsme se sešli 2.ledna v Hasičské zbrojnici na výroční schůzi SDH. Za hojné účasti hostů, jsme zhodnotili uplynulý rok a načrtli hrubý nárys akcí, které by se mohly teno rok uskutečnit. Také se ještě řešil ples, který bude za týden.              Výroční schůze foto


***********************************************************************************************************************************

               Koledy

Na tradiční předvánoční setkání u stromku, přišlo opravdu mnoho lidí. Prostředí před kapličkou dokresluje atmosféru setkání. Účinkující děti cítily velkou odpovědnost,a během přednesu byly velmi hodné. Tím v nich vznikl přetlak, který uvolnily během vystoupení dospělých. Tety a strejdové zazpívali skoro profesionálně.Všichni si popřáli hezké vánoce a vše dobré do nového roku.               Koledy foto

***********************************************************************************************************************************

           Vánoční strom

Na konci listopadu si děti společně s rodiči vyrobili nové vánoční ozdoby. Nejzábavnější bylo vyrábění řetězů z netkané textilie. Nazdobený stromek je jistě nejhezčí v širém okolí.                         strom foto

***********************************************************************************************************************************

                       mikuláš,čerti a anděl .jpg

                                                                              sklep foto

***********************************************************************************************************************************

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října, tedy den před křesťanským svátkem všech svatých z jehož oslav se v Irsku vyvinul. My jsme na to naroubovali lampionový průvod a dýňovou přehlídku. Děti to baví, a dospělí se zjevně zdokonalují v dlabání. Vůně pečených brambor se linula celou obcí. V hasičce čaj a svařené víno. V noci se změnil čas a vládu definitivně převzal podzim.       foto Dýně 2015

**********************************************************************************************************************************

V sobotu 29.8.jsme na Výletišti ukončili další prázdniny. Mnoho lidí sice nepřišlo, ale děti se vyblbnuly, a to je jistě jedním ze smyslů této akce.    ukoncení foto

***********************************************************************************************************************************

Motorkáři pili pivo, byli drsní, výletiště bylo přeplněné k prasknutí a vše proběhlo ve vší slušnosti. Fotky určitě uvidíte na www.motosrazek.cz nebo na facebooku. Ode mě jen pár momentek   -  rajce Moto

***********************************************************************************************************************************

Příspěvky ze soutěží 25.4 v Kozlanech a 23.5. v Bučovicích od Jarka Ž., který byl jako vždy na místě jsou v záložce SDH.

***********************************************************************************************************************************

30.května měly děti v Černčíně svůj den. Na téma Cesta do pohádky. Při procházce lesem plnily úkoly a pomáhaly pohádkovým bytostem s jejich trablemi. Například pověsit prádlo, posbírat rozsypané šišky, ulovit rybku, nevysypat mák, přebírat luštěniny apod. Samozřejmě za sladkou odměnu. Na Výletišti si potom mohly nechat pomalovat obličej, nastříkat tetovačku a naučit se něco nového ze zábavné chemie. Dospělí si zazpívali s cimbálkou a všichni prožili krásné odpoledne. Dík jako vždy patří SDH Černčín i městu Bučovice.    Dd foto

***********************************************************************************************************************************

Čarodějné odpoledne bylo přeloženo kvůli počasí přeloženo na 9.5. Od Filipojakubské noci je toto datum sice poněkud vzdálené, ale nebuďme puntičkáři. Akci se podařilo umístit mezi odpolední a večerní přeháňky. Dětí přišlo poměrně dost, většina v čarodějných kostýmech. Dříve se zapalovaly ohně na vyvýšených místech na ochranu před čarodějnicemi a zlými duchy. Postupem času se z toho stalo pálení čarodějnic. Jednu jsme letos také zapálili. I tak nám jich tu několk zbylo.       Čarodfoto

************************************************************************************************************************************

1.máj lze slavit různě. Většinou ale v dnešní době nikdo nejásá, pouze si užívá volného dne. V roce 2007 se pár lidem v Černčíně zastesklo po těch krásných barevných průvodech s mávátky a transparenty. A tak několik let, o svátku práce, procházel vesnicí pravý nefalšovaný prvomájový průvod. Z místního rozhlasu hrály budovatelské písně. Atmosféru této události nelze bohužel sdělit a přenést. Pořadatel KRČM - Klub Recesistů Černčína a Moravy (dnes již zaniklý) pořádal i jiné akce. Pod tlakem rozvinutého kapitalismu, došlo k postupnému útlumu činnosti. Fotky jsou nevalné kvality, proto jsem je převedl do retro stylu, tam to tolik nevadí. (další budu přidávat)           foto 2007          foto 2008

***********************************************************************************************************************************

Velikonoce. U Slovanů a Germánů splynuly jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara, jimiž bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního spánku. V Černčíně se k vítání jara letos připojili po delší odmlce i někteří zasloužilí hasiči.        foto

*********************************************************************************************************************************

Po dvouleté přestávce SDH zorganizoval sběr železného šrotu. S velmi dobrým výsledkem. Letos se urodila jízdní kola, bečky všeho druhu a pletivo.     Sběr foto

*********************************************************************************************************************************

Velikonoční hrkání.   Čtvrtek 2.4. - 17:00.    Pátek 3.4. - 5:00,  12:00,  15:00,  17:00.   Sobota 4.4. - 5:00,  10:00.

************************************************************************************************************

Stromy - Tůje kolem kapličky byly odstraněny z několika důvodů. Kapličku přerůstaly, poškozovaly střechu, nepropustily ani trochu slunce pro vysušení vnitřní vlhkosti, byly příliš blízko zdí a také ji zcela zakrývaly, takže tato dominanta návsi již zcela zmizela. Na základě znaleckého posudku budou též postupně pokáceny topoly za rybníkem. Za každý strom budou zasazeny dva nové. Návrhy na podobu náhradní výsadby můžete poslat na cerncin@email.cz

********************************************************************************************************************************

V sobotu 14.2. ráno vyšlo slunce na vymetenou oblohu, a tak to zůstalo po celý den. Masky se začaly scházet o půl dvanácté. Pan místostarosta krátkým optimistickým proslovem oficiálně zahájil masopustní veselí. Polední zvonění odstartovalo průvod a někteří opozdilci opět nestihli společné foto.Průvod byl veselý a barevný a velmi různorodý. Letos přišli oba místostarostové i pan starosta a málem jsme navázali družbu s americkým Bostonem. Bohužel američanovi  ke konci nerozuměl už ani tlumočník. Na hasičce byl přichystán guláš a muzikanti zahráli k tanci.       Do alba přispěli též Eliška Stránská a Jirka Šarman          foto          a také jzacek

Zkratkou jejich jmen K+M+B jsou tradičně 6. ledna označovány dveře domů. Tři písmena společně s datem jsou však původně zkratkou latinských slov požehnání „Christus (řecky Christos: Pomazaný, Mesiáš) mansionem benedicat“, které česky znamená „Kristus ať požehná (toto) obydlí“.         celý obr.

 

               

Na výroční schůzi SDH, bylo zvoleno nové vedení. Důvěru však dostali stávající funkcionáři, tak jedinou změnu znamená definitivní odstoupení kulturní referentky. Za obětavou práci pro sbor dostala krásnou knihu s hasičskou tematikou. Další dva členové a jedna členka byli oceněni medailí. Letos nás navštívil i místostarosta města Bučovice. Jistě to pro něj bylo velmi inspirativní. Také dobře, že přijelo mnoho hostů, aspoň byla zbrojnice zaplněná.          foto schuze

V sobotu 20.12.opět po roce pod vánočním stromem, zazněly koledy i básničky. Na tuto, již tradiční událost, přišli lidé v hojném počtu, aby si navzájem popřáli hezké svátky i štěstí do nového roku.      Zpívání foto

V pátek 5.12. jste mohli už těsně před setměním potkat na ulici tři nadpřirozené bytosti. Všechny děti doma při zazvonění zvonku propadaly panice. Rodiče doufali, že by je děti mohly pod hrozbou pekla, začít poslouchat. Opět marně. Ale pokud vím, žádné dítě v Černčíně nechybí. Takže ty nohy čouhající z čertova pytle, patřily nějakému přespolnímu uličníkovi.                      Celý obrázek.jpg

                   V pátek 28.11.proběhlo pod záštitou SDH tradiční posezení ve vinném sklepě.                                                   Nečlenové byli tentokrát v přesile.V ranních hodinách jsme se pokojně rozešli

Halloween, lampionový průvod, dlabání dýní a rozloučení s létem. Vše v jednom. Sešli jsme se v sobotu 25.10. před hasičkou i s našimi dětmi, pro které byly připraveny soutěže. Po setmění jsme vyrazili s rozsvícenýmii lampiony na pochod celou vesnicí. Děti byly náležitě pyšné na své dýně. Rodiče také.V cíli byl připraven svařák     i pečené brambory.                  Dyne foto 

V sobotu 6.9.odpoledne si děti oblékly masky a na Výletišti jsme oficiálně ukončili prázdniny. Jak je vidět z fotek, děti to velmi bavilo. Balonková bitva chytla i rodiče. Všichni zúčastnění si odnesli odměnu.       foto Karneval

***********************************************************************************************************************************

Na přelomu prázdnin proběhl pod záštitou SDH Tábor rodičů s dětmi. Děti si to užily, i když pršelo, i když nemohly pozorovat Saturn či Slunce přes zataženou oblohu. V kryťáku na Kraví hoře je nádherně teplá voda. Šipkovaná, stezka odvahy a židličkovaná patří na tábor už tradičně. Holky chodily s krásnými namalovanými motýlky, kluci řádili s oblíbenou dřevěnou stavebnicí. Totem leží, příští rok se uvidí.       foto

***********************************************************************************************************************************

Motosrázek proběhl 4 - 6. 7.na výletišti. Průběh akce najdete na www.motosrazek.cz/ nebo na www.facebook.com/groups/125053557517197/?fref=ts.    Na rajče vkládám jen pár fotek (motorky si fotil můj syn) ze sobotního odpoledne.     foto

***********************************************************************************************************************************

28.6.2014 byl nádherný letní večer. Večer jako stvořený pro zábavu pod širým nebem. Letní noc, kterou pořádal SDH Černčín, nepokořila sice letos rekord v návštěvnosti, ale všichni kdo přišli, se dobře bavili.Kapela hrála dobře a v tombole byly skvělé ceny.      foto

***********************************************************************************************************************************

V neděli 1.června uspořádal SDH a ostatní nadšenci oslavu dne dětí. Tentokrát jako cestu do Pohádky. Na hřišti v Hliníku děti přivítali král a královna, a dále se zastavily u pejska a kočičky, u Večerníčka, u Křemílka a Vochonůrky v pařezové chaloupce, u Popelky, Macha a Šebestové, u vodníka a Rusalky, makové panenky a Emanuela, potkaly Rumcajse s Mankou, Jeníčka a Mařenku s ježibabou, lišku s Budulínkem a Karkulku s myslivcem. Milým překvapením bylo, že přišlo mnoho přespolních dětí, většina až ze samotných Bučovic. Děti si vysoutěžily mnoho cen, a v cíli na Výletišti byo připraveno občerstvení. Zde se mohly ještě dle chuti vyřádit. Podle ohlasů se den dětí líbil malým i dospělým.          Den dětí foto        a.ještě foto

***********************************************************************************************************************************

V neděli 4.5. uspořádaly ženy a SDH Černčín pro děti Čarodějnické odpoledne. Každý kdo soutěžil, získal balíček s odměnou, a v tombole vyhráli cenu snad  opravdu všichni. Kdo měl chuť mohl si na ohni opéct špekáček.           Pro děti i dospělé to bylo příjemně strávené odpoledne.        foto

V sobotu 26.4. se SDH Černčín zúčastnil soutěže O pohár starosty obce Kozlany.  Soutěžily dvě družstva  - smíšené a muži.  Obě bravurně zvládly velmi náročný terén a umístily se skoro v polovině ze všech  startujících.      soutěž foto       Příspěvek Jaroslava Ž. je v záložce SDH

********************************************************************************************************************************

Na pomlázku muži používají mladé proutí s největším podílem „životní síly“ kterou předávají vyšlehané ženě či dívce. Ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Nevyšlehané dívky se mohou cítit uraženy. V pondělí se již od rána rojily skupinky kluků obcházející kamarádky. Tradiční skupinka dobrovolných hasičů byla letos velmi štíhlá. Obešli celou obec a tradice zůstala  prozatím zachováma.      foto

***********************************************************************************************************************************

   V neděli 6.4. proběhla úklidová brigáda na dětském hřišti. Městu Bučovice děkujeme za přivezený písek.   foto

Příjemné počasí, dobrá muzika a skvělá nálada doprovázela letošní Ostatkový průvod. V půl jedné se sešlo přes     40 masek. Tento rok byly masky velmi pestré, všichni zapojili fantazii a průvod byl opravdu hodněi barevný.          A pan starosta s námi vydržel opět až k bytovkám.

*********************************************Ostatky foto************************************************

Ve fotoalbu Kanalizace jsou fotky příležitostně nasbírané za uplynulé 2 roky. Jsou trochu nezáživné, pouze dokumentující, ale možná se za pár let některé budou hodit.( Do alba přispěl také F. Masařík.)

*********************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

****************************************************Výročka foto*************************************************************

***************************************************Koledy foto/***********************************************************

**********************************************************************************************************************************

.V neděli 1.12. jsme nazdobili Vánoční strom na Marečkově náměstí.                              Úpravou prostředí a ozdobami, které se zde povalují po zemi, přispěla i firma Trasko

 ********************************Zdobeni********************************

           Exkurze do vinného sklepa proběhla zdárně.Od 20 hod v sobotu 30.listopadu se degustace protáhla     až do neděle 1.prosince. Poslední zamykali v 03:15.

**************************************************sklep foto*******************************************************

Halloween má kořeny v prastaré tradici Keltů, kteří se takto loučili s létem. Podle legendy lidé v dávných dobách věřili, že v noci z 31. října na 1. listopad se domů vracejí duše zemřelých a vyhledávají příbuzné, aby jim pomohli překročit hranici do země mrtvých. Aby duchové viděli na cestu, lidé jim svítili svítilnami z vydlabaných řep.            S příchodem křesťanství byl tento svátek postupně nahrazen dnem všech svatých.         U nás jsme si posvítili také lampiony při průvodu, který prošel celou vesnici. Na návsi     byly připraveny soutěže pro dětii, pečené brambory, čaj a svařák. Každý kdo si vydlabal dýni, dostal odměnu.       ************************************Dýně 13************************************************

 

                        Výsledky předčasných voleb v okrsku Černčín najdete v záložce Vývěska.

                        *********************************************************************************************

*********************************************************************************************

V prvním srpnovém týdnu proběhl Tábor dětí a rodičů. Hrály se hry, koupali jsme se, zastříleli jsme si.     Navštívili jsme hrad Buchlov. Na šipkované jsme si osvěžili základní znalosti. A samozřejmě stezka odvahy.

**********************************************************Tabor foto********************************************************

Letošní sjezd řeky Vltavy se po dvou deštivých letech velmi vydařil. Voda tekla, slunce svítilo, šlajsny hučely, turisté mávali, pivo studené, klobásky teplé. Pohoda. Atmosféru si můžete připomenout z fotek - Vltava 2013

*********************************************************************************************************

************************************foto 15.6.**************************************

Jediné slunné odpoledne v tomto deštivém období - 2.června, bylo věnováno dětem a jejich svátku  Na Výletišti byly připraveny  souěže pro děti  i dospělé. Zásluhou všech, kteří se podíleli na přípravě i všech kdo přišli, se Den dětí velmi vydařil.

************************************************************************D.D.foto***********************************************************                       

V sobotu 4.5. proběhla okrsková soutěž SDH. U příležitosti 105. výročí založení SDH Černčín se soutěžilo          u Černčínského rybníka. Počasí jako stvořené ke koupání. Některým borcům se však do vody nechtělo.          A tak těsně za družstvem z Klobouček, naši obsadili druhé i třetí místo.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooosoutěž fotooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

V neděli se trochu ochladilo, ale děti si toho zřejmě ani nevšimly. Ponořily se do soutěžení, koupily si losy         do tomboly, ve které mohl vyhrát opravdu každý. Rodiče opekli špekáček s kečupem nebo hořčicí.                      A na společném fotu zase nejsou všichni, jako vždycky                Foto

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

    Pamětníci vzpomínají na sněhovou kalamitu 31.Března před 29 lety. Že by stavěli Velikonočního sněhuláka, nepamatují. Doufejme, že to byla vyjímka a dalších 20 let bude krásně. Je dobře, že velcí kluci chodili spolu ve větší skupince. Jistě se časem připojí k veteránům. Myslím, že všechny ženy a dívky v Černčíně budou po celý     rok zdravé a krásné.

***********************************************************foto****************************************************************

**************************************************** Brezen 2013 foto  ****************************************************

V pátek 15.3. jsme v pohostinství v Hájku obsadili jednu hrací dráhu. Hráči předvedli vyrovnané výkony. Výsledky budou jistě v kronice.   Všichni, kdo přišli se dobře bavili. A o to při této akci jde především. Do bedny lze zírat i jindy.

*********************************************************************************************************

                          

**************************************************************foto*****************************************************

V sobotu 9.2.prošel naší vesnicí průvod masek. Zdá se, že se letos přemnožili upíři. Vloni na jaře totiž vymrzl česnek. Návštěvou nás poctil pan starosta a zřejmě se mu u nás líbilo. Zdržel se dlouho a nedal se odradit ani narážkami na špatný stav silnic nebo dešťové kanalizace. Muzikanti hráli výborně, zatančili jsne si, a kdo vydržel až na hasičku, mohl zpívat, tančit a pít do až večera.

                           

*********************************************************Ostatky foto*********************************************************

                          

   ****************************************************Leden foto*******************************************************

                                                Tříkrálová sbírka 5.1.13. Účastníci z Černčína.
                                                     

                          

                          

Sešli jsme se u vánočního stromu v hojném počtu. Děti zahrály    pod vedením J. Machalové výjevy       z Nového zákona, dospělí pod vedením O. Stránského zazpívali koledy. Atmosféra byla velmi vánoční, vonělo svařené víno, lidi si navzájem popřáli vše dobréVánoce

*******************************************************************************************

                           

************************************************************************************************************

                                                   Víno bylo výborné, kdo chtěl pil vodku nebo pivo.
                                                    

                                                               **************************************

Zveme Vás na posezení ve Vinném sklepě. Uskuteční se v pátek  30. listopadu ve sklepě Bučovických vinařů na Zahradní ulici.  Sraz bude u horní zastávky a odchod v 19:30.   Nebo přijďte   během večera jak Vám to vyjde. Vezměte si s sebou tyčinky, brambůrky nebo jednohubky, budete-li chtít .K poslechu, zpěvu i tanci zahraje na harmoniku pan kapelník skupiny Sebranka

*********************************************************************************************************************************

Noc rozsvícených dýní

Kvůli nepříznivému počasí jsne vyšli až v neděli 29.10.. Průvod prošel vesnicí, prohlédli jsme si rozsvícené dýně. Děti dostaly odměnu a v cíli - u hasičky, si zasoutěžily. Byl připraven čaj, buchty, svařák a brambory pečené         v popelu. Svoji dýni by si příště mohli vydlabat i dospěláci, jistě by dostali také nějakou odměnu.

*********************************************************************************************************************************

 

                          

***********************************************************************************************************************************

Na Letní diskotéku přijeli hosté až z Uhříněvsi. A kdyby jenom z Uhři-   něvsi. Dokonce přijeli i z Bučovic.Tak kvalitní zábavu jako v Černčíně totiž nenajdeš široko daleko. Rozcházeli jsme se kolem čtvrté hodiny ranní.

********************************************************************************************************************************

                              

**********************************************************************************************************************************

Nad očekávání kvalitní výkon předvedli muzikanti o Letní noci 14.7. Všichni kdo přišli, se dobře bavili. Někteří si ještě odnesli domů pěknou výhru. Krátké video a foto v galerii.

...............................................................................................................................................................

V pravém letním počasí jsme 1.7.zahájili prázdniny.  Kdo dal přednost koupališti,  udělal chybu,  musel se mačkat s ostatními spoluobčany a kupovat dětem párek v rohlíku a pití. Na Výletišti bylo vše zdarma a všichni si krásně zasoutěžili. ( fotem přispěli Jana Š.a Jar. Ž.).

................................................................................................................................................................................

                           

**********************************************************************************************************************************

                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myslím, že Čarodějnické odpoledne lze hodnotit jako velmi povedené. Děti si to užily, vyřádily se, dostaly dobroty. A dospělí, pokud vím byli také spokojení. Takže další povedená akce.


                          

                                   

Dospělí i nedospělí kluci se ujali svého úkolu velmi odpovědně.Navzdory předpovídačům v pondělí svítilo slunce, jen ten Černčín je každý rok delší. Mrkněte na fotky. Přidány fotky od Luboše S.

*******************************************************************************************************************************

                          

V hodině srazu a zahájení se projevila záliba většiny spoluobčanů - chodit všude pozdě.Tím se ovšem zvyšuje stres a následně spotřeba cigaret naší kulturní referentky. V průběhu večera se však sešlo až 25 lidí. Výsledky hrajících budou zveřejněny v kronice. Akce proběhla ve vší slušnosti a všichni se spořádaně rozešli do svých domovů.

Ostatky 2012 měly slušnou účast. Nezalekli jsme se mrazu. Masky byly nápadité. Tančilo se, zpívalo se, všechno jak má být.

                           

                                                          Byly přidány fotky od Elišky.

                                                                    Ostatky video